söndag 31 januari 2010

Stickig men hjärtlig

Ute är det isande kallt och snön faller till och med i sydligaste Sverige. Dagarna går fort och nu är det snart Alla hjärtans dag. Vad kan då vara bättre än att sätta sig och virka något trevligt.


För den som vill ha ett hjärtmönster på svenska kan man hitta ett hos stjernfalls.

Annars kan kanske en liten söt kakuts förgylla dagen. Mönstret är alldeles färskt och jag har inte hunnit testa det själv men det verkar rätt enkelt. Designern är Sayjai och det finns fler mönster på engelska att köpa via länkar på hennes blogg.

Hjärtkaktus

Till detta mönster kan du använda vilket garn du vill. Välj tjocklek på virknålen som passar garnet.

Material:
Jag har använt:
4,00 mm virknål
Grönt, gult, brunt och rött garn
Fyllning
Tapisserinål

Storlek:
Från botten på koppen till toppen på kaktusen: ca 15 cm
Tekoppens diameter: ca 7,5 cm

Förkortningar:
lm = luftmaska
fm = fast maska
sm = smygmaska
m = maska
v = varv
tills = tillsammans
mb = maskbåge* = upprepa mellan stjärnorna varvet ut

Obs:
Arbetet virkas i spiral. Avsluta inte v eller vänd på arbetet om inte annat anges. Märk första m på varje v.

Tekopp:
v 1: Lägg med rött garn upp 2 lm, virka 6 fm i andra lm från nålen. (6 m)
v 2: 2 fm i varje fm (12 fm)
v 3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm* (18 fm)
v 4: Virka endast i bakre mb, 1 fm i varje fm.
v 5: *2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 2 fm* (24 fm)
v 6: *1 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* (30 fm)
v 7: *1 fm i nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm* (36 fm)
v 8-14: *1 fm i varje fm*, avsluta med 1 sm i första m.
Ta av garnet

Öra:
v 1: Lägg med rött garn upp 2 lm, virka 5 fm i andra lm från nålen. (5 m)*
v 2-10: *1 fm i varje fm**, avsluta med 1 sm i första m.
Ta av garnet och lämna en lång ände till monteringen.

Jord:
v 1: Lägg med brunt garn upp 2 lm, virka 6 fm i andra lm från nålen. (6 m)
v 2: 2 fm i varje fm (12 fm)
v 3: *2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa fm* (18 fm)
v 4: *2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 2 fm* (24 fm)
v 5: *1 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm* (30 fm)
v 6: *1 fm i nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm* (36 fm)
Avsluta med 1 sm i första m. Ta av garnet och lämna en lång ände till monteringen.
Sy fast jorden på koppen genom de bakre mb. Stoppa koppen innan du sluter hålet.


Kanten på tekoppen:
Virka med rött garn runt kanten i de "lediga" mb med botten på tekoppen mot dig. Börja med 1 sm, 1 lm, 1 fm i samma m som lm. Virka därefter 1 fm i varje fm, avsluta med 1 sm i första m. (36 m)
Ta av garnet.


Hjärtkaktusen
v 1: Lägg med grönt garn upp 8 lm, slut dem till en ring med 1 sm i första lm, 1 lm, 1 fm i varje lm. (8 fm)
v 2: (2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm) 2 ggr. (12 fm)
v 3: 1 fm i varje fm.
v 4: (2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm) 2 ggr. (16 fm)
v 5: 1 fm i varje fm.
v 6: (2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 6 fm, 2 fm i nästa fm) 2 ggr. (20 fm)
v 7: (2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 8 fm, 2 fm i nästa fm) 2 ggr. (24 fm)
v 8: (2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 10 fm, 2 fm i nästa fm) 2 ggr. (28 fm)
v 9-12: 1 fm i varje fm.


Virka i "rader"
Första hjärtbågen
v 13: 2 fm tills, 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm tills, vänd. (5 fm)
v 14: 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd. (5 fm)
v 15: 1 lm, 2 fm tills, 1 fm i nästa fm, 2 fm tills. (3 fm)
Ta av garnet.

Andra hjärtbågen
v 13: Börja med 1 sm i nästa lediga m på v 12, 1 lm,2 fm tills, 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm tills, vänd. (5 fm)
v 14: 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd. (5 fm)
v 15: 1 lm, 2 fm tills, 1 fm i nästa fm, 2 fm tills. (3 fm)
Ta av garnet.
Sy ihop ändrarna på hjärtbågarna. Stoppa inte.

Blomma:
Lägg med gult garn upp 5 lm, 1 sm i första lm, (4 lm, 1 sm i samma lm) 4 ggr.
Ta av garnet.

Montering:
Sy fast örat på koppen. Sy fast hjärtkaktusen mitt på jorden. Sy fast blomman i toppen på kaktusen.


Gör med rött garn en (fransk) knut mitt i blomman. Dekorera kaktusen som du vill: fäst ögon, brodera mun osv.


Copyright 2009 Sayjai Thawornsupacharoen. Detta är ett gratismönster. Du får inte lov att sälja detta mönster, inte heller begära avgift för distribution eller licens. Du får lov att sprida mönstret gratis utan kommersiell vinst. Du får sälja färdiga kaktusar baserade på detta mönster.

Du får lägga ut detta mönster eller en översättning av det på din websida om du klart och tydligt tillskriver och länkar till min blogg: http://kandjdolls.blogspot.com/

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.


Så nu är det bara att virka på igen. Vill man inte ha den till Alla hjärtans dag så kan man ju givet vis utforma sin kakuts på annat sätt.

Ha en skön söndag!
Virkliga hälsningar!